Bogsalon

20 feb 2019
19.00-21.00

Vi skal læse ”Sorgens grundstof” af Anne Lise Marstrand –Jørgensen, (Gyldendal 2017).

På den syvende dag vender Guden sig bort. Kun et lille øjeblik, men mere skulle der ikke til. Satan når at pisse på skaberværket, og sådan blev alt forandret. Guden ved det straks, og Guden græder, for den ser den grusomhed, som menneskene selv vil udvirke. At de ville opfinde hierarkier, racer, klasser og kaster for at retfærdiggøre deres magtbegær og udnytte, ydmyge, mishandle andre mennesker. Gudens mange tårer løber ud over jorden og gennemsyrer alt, og således skabes sorgens grundstof. På en lang og mærkelig rejse ender et muldvarpeskin og dermed sorgens grundstof hos en umage trio: Armeneren Hakob, slaveefterkommeren Grace og jøden Benoni. Grundstoffet knytter dem sammen, og de rejser igennem et Europa i opbrud, fra 1800-tallets Wien og igennem det 20. århundrede, og bliver vidner til både store fremskridt og forfærdelige hændelser.

Magisk realisme og historisk oplysning går hånd i hånd i denne ambitiøse og originale roman, som vi skal tale om ved bogsalonen. Glæd jer! 

Store sal, Konventgård, Lille sal, Konventgård