Søndagscafe med Charlotte Rørth

07 okt 2018
15.00-16.30

Vores gæst er journalist og forfatter Charlotte Rørth, som bl.a. har skrevet bogen ”Jeg mødte Jesus”.

Charlotte Rørth var hverken et religiøst eller spirituelt søgende menneske, da Guds søn bagstaveligt talt viste sig for hende og talte til hende i et sakristi i en by i Spanien. Oplevelsen var et mentalt og fysisk lynnedslag, som tvang hende til at tage sit moderne rationelle liv op til overvejelse. Charlotte Rørth kommer på en rejse tilbage i litteraturen og historien om den historiske Jesus, og hun opsøger forskere i epilepsi og psykiatri, præster og spirituelle vejledere, for at finde viden om og afklaring og forståelse af, hvad der skete med hende. Bogen ”Jeg mødte Jesus”, er en personlig eksistentiel beretning om tro og om tabu i et Danmark, hvor religiøse opleveler og erfaringer er noget af det allermest private, noget man holder for sig selv, hvis man vil undgå at blive betragtet som enten uligevægtig eller småskør.

Foredraget er gratis og foregår i Konventhuset. Men der kræves adgangskort, som kan afhentes i Våbenhuset i domkirken, fra søndag den 23. september 2018 og efter ”først-til-mølle princippet”. Der kan maksimalt udleveres 2 adgangskort pr. person.