Bogsalon

02 maj 2018
19.00-21.00

Et nyt tiltag i Domkirken er en Bogsalon. Bogsalonen er tilbud om at mødes, tale og høre om en bog. Tanken om et forum, hvor der gives mulighed for at diskutere litteratur, er opstået på baggrund af flere henvendelser. Derfor har aktivitetsud¬valget spurgt om præsterne har lyst til på skift at stå for en aften i litteraturens tegn. Det vil vi selvfølgelig gerne, for litte¬ratur og teologi spiller ofte sammen på bedste vis.

Da der er fem præster ved Domkirken vil Bogsalonerne for¬håbentligt præsentere meget forskelligartet litteratur, lige¬som oplæg og diskussion vil variere i form. Til hver Bogsalon vil et værk blive præsenteret og diskuteret. Titlen vil blive meddelt i god tid, så man har mulighed for at få fat i bogen og læse den inden vi skal tale om den.

Vi håber, vi i Bogsalonerne sammen kan udforske litteraturen og få inspiration til at læse mere.

 

Store sal, Konventgård