Fredagsaltergang

Hver fredag kl. 12.00 er der altergang i forbindelse med den korte andagt i Sankt Andreas Kapel.


Den forestås på skift af biskoppen og domprovsten.